Actievoorwaarden Nationale Nederlanden

Bij de actie van Nationale Nederlanden zijn de volgende voorwaarden van kracht:

 

1. De unieke code geeft de aanvrager recht op een gratis energiescan, uitgevoerd door Susteen, met een reguliere waarde van €170,- zoals beschreven op de website van Susteen, hierna: de Actie. De Actie is ter promotie van de energiescan van Susteen en verwerking van de uitkomsten ervan door de hypotheekadviseur van de klant in een hypotheekadvies.
2. Om gebruik te kunnen maken van de Actie dient de aanvrager in het aanvraagformulier op www.susteen.nl/nn de unieke code tussen haakjes achter zijn/haar achternaam in te vullen.
3. De unieke code is geldig voor aanvragen tot en met 31 maart 2020.
4. Iedere unieke code mag slechts één maal worden gebruikt en is alleen bedoeld voor de aanvrager die een hypotheekadvies heeft aangevraagd bij een hypotheekadviseur. Susteen kan daartoe om een bewijs vragen van de aanvrager.
5. Susteen houdt zich het recht voor om de Actie zonder nader bericht te beëindigen en daarnaast om bij vermeend misbruik van deze actie de code ongeldig te verklaren.
6. Het is aan de hypotheekadviesklant om het verkregen adviesrapport, dat gekoppeld is aan de energiescan, gedeeltelijk of volledig te delen met zijn/haar hypotheekadviseur voor verwerking in het hypotheekadvies. Susteen deelt geen gegevens met de hypotheekadviseur.
7. De code is niet inwisselbaar voor geld of een andere dienst van Susteen, al dan niet met een vergelijkbare waarde.
8. Per adres kan slechts eénmaal worden meegedaan aan de Actie.
9. In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist Susteen.