De warmtepomp

Het gebruik van de warmtepomp is relatief nieuw in Nederland. Het systeem wordt wel al langer toegepast in Scandinavië en in Duitsland. De Scandinaviërs en Duitsers begrijpen al lang dat warmte uit je directe omgeving onttrekken zeer voordelig én duurzaam is. Ook in Nederland begint dit begrip door te dringen. De warmtepomp wordt dan ook steeds populairder. vooral de zogenaamde aerothermische warmtepomp is in trek.

Wat doet een warmtepomp precies?

De aerothermische warmtepomp bestaat uit een binnen- en een buitenunit. De buitenunit lijkt op de ventilatorkast van een airconditioner. Binnen hangt een kast die lijkt op een kleine CV-ketel naast of nabij de eigenlijke CV-ketel.

Dit type warmtepomp wordt ook wel de lucht/water warmtepomp genoemd. De aerothermische warmtepomp werkt namelijk als een omgekeerde koelkast. Er wordt door de buitenunit warmte uit de lucht gefilterd en naar de binnenunit verplaatst. Deze gebruikt de gewonnen warmte om het water in uw verwarmingssysteem (radiatoren, vloerverwarming) te verwarmen. Ook uw tapwater kan vaak verwarmd worden met behulp van een warmtepomp.

Hybride of toch all-electric?

Lucht/water warmtepompen zijn in twee aanzienlijk verschillende hoofdgroepen te verdelen: hybride en all-electric modellen. Tussen deze twee groepen zitten aanzienlijke verschillen op het gebied van werking en investering:

  • De hybride lucht/water warmtepomp is een betaalbare variant die aangesloten wordt op uw bestaande verwarmingssysteem. De warmtepomp levert de gewonnen warmte af aan de CV-ketel. Zo wordt het water in uw CV-ketel in het verwarmingsproces gesteund door middel van aan de buitenlucht onttrokken warmte. Dit kan zorgen voor een aanzienlijke besparing op uw stookkosten: u bespaart tot wel 70% van uw totale gasbehoefte.
  • De all-electric warmtepomp is iets duurder, en vervangt uw bestaande CV-ketel. Deze warmtepomp heeft genoeg capaciteit om uw woning en tapwater op zichzelf te verwarmen. U heeft geen gas meer nodig. De all-electric lucht/water warmtepomp levert zelfs bij extreem lage temperaturen van -20 graden nog genoeg warmte.

Welk type warmtepomp wij u adviseren ligt aan veel verschillende factoren. Belangrijke factoren zijn onder andere de isolatiestaat van uw woning, uw ambitie, en het beschikbare budget. Uiteraard komen onze adviseurs met de oplossing die het beste bij u past.

Past een warmtepomp ook bij mijn woning?

Warmtepompen kunnen in bijna iedere woning worden geplaatst. De buitenunit wordt op een onopvallende plek geplaatst, bijvoorbeeld op een garagedak. De binnenunit wordt naast uw CV-ketel opgehangen (hybride), of vervangt deze (all-electric).

De vraag of een warmtepomp voor u ook rendabel is ligt aan vele factoren. Hierbij kunt u denken aan de mate waarin uw huis geïsoleerd is, de grootte van uw woning, uw stookgedrag, en het al dan niet beschikbaar zijn van subsidies. Onze inspecteurs kunnen dit allemaal precies voor u uitzoeken. Zo krijgt u van ons voorgerekend of een warmtepomp u kan gaan helpen bij het besparen van energie en geld!

Niet alle warmtepompen zijn hetzelfde. Wij werken veelal met de lucht/water warmtepompen van Techneco, zoals de populaire Elga (hybride) en Loria (all-electric). Dit zijn kwaliteitswarmtepompen met een goed rendement. In ons advies zoeken wij altijd de oplossing die het beste past bij uw energiebehoefte, ambities én budget.

De Elga Warmtepomp van Techneco: Een goed voorbeeld van de hybride warmtepomp. | Susteen

De belangrijkste voordelen van een warmtepomp:

  • Met een hybride warmtepomp bespaart u vaak aanzienlijk op uw totale gasbehoefte: tot wel 70%.
  • Met een all-electric warmtepomp heeft u zelfs helemaal geen gasaansluiting meer nodig.
  • De gehele installatie is veelal zodanig te plaatsen dat hij amper opvalt.
  • Warmtepompen hebben een lange theoretische levensduur (20+ jaar).
  • Sommige warmtepompen kunnen uw woning ’s zomers ook koelen. Dit doen ze overigens aanzienlijk zuiniger dan conventionele airco’s.

Veelgestelde vragen over warmtepompen:

Hybride warmtepompen zijn in staat warmte te leveren zolang het buiten ten minste 5 graden is. U zult dus zien dat u vooral in het voor- en najaar aanzienlijk op uw gasverbruik kan besparen. Dit komt doordat uw verwarming dan grotendeels op warmte uit de buitenlucht draait. Veelal levert dit een besparing van tenminste enkele honderden euro’s per jaar op.

Met een all-electric warmtepomp heeft u zelfs helemaal geen gas meer nodig om uw woning te verwarmen. Wel zal uw stroombehoefte door de all-electric warmtepomp stijgen. Deze stijging is soms goed op te vangen met zonnepanelen.

Een aerothermische warmtepomp werkt in feite als een omgekeerde koelkast. Een koelkast filter namelijk warme lucht uit het te koelen compartiment en blaast deze achter de koelkast weer uit. Een warmtepomp filtert de warmte uit de buitenlucht, en gebruikt deze om uw woning te verwarmen.

Er zijn ook warmtepompen die andere energiebronnen gebruiken, zoals de zon of de aarde. Het bekendste alternatief zijn waarschijnlijk de geothermische warmtepompen. Deze trekken hun warmte niet uit de lucht maar uit de grond. Omdat aan deze categorie pompen vaak hogere investeringskosten zitten komt het niet vaak voor dat we ze adviseren. Door hun relatief hoge energetische opbrengst kunnen deze warmtepompen wel interessant zijn voor woningen met een grote energiebehoefte én een vergaande verduurzamingsambitie (gasloos/energieneutraal). Zelfs dan blijft het economische rendement echter meestal beperkt.

De lucht/water warmtepomp bestaat uit twee units. Een buitenunit, die de warmte uit de lucht trekt, en een binnenunit. De binnenunit wordt nabij de CV-ketel geïnstalleerd en reguleert de toevoer van warmte naar de ketel (hybride) of vervangt de ketel (all-electric). Indien gewenst kan een all-electric warmtepomp vaak ook op een andere locatie geplaatst worden.

Vaak zijn mensen bang dat de buitenunit, een ventilatorblok, geluidsoverlast geeft. Dit is met moderne kwaliteitspompen onterecht. De ventilatoren zijn erg stil en werken op een veel lager vermogen dan bijvoorbeeld de ventilatoren van een airconditioner. De kans dat u het geluid van uw warmtepomp in of om uw huis als storend ervaart is bij correcte plaatsing miniem.

De warmtepomp die wij het meest aanraden is een hybride lucht/water warmtepomp die gebruikt wordt voor verwarming van het water in de CV-ketel: De ELGA (Techneco). Deze kost inclusief plaatsing rond de 4600 euro.

Een all-electric oplossing met een all-electric lucht/water warmtepomp begint vaak rond de 10.000 euro. Doordat aanzienlijk op de gasrekening bespaard wordt zijn ook all-electric warmtepompen steeds vaker aantrekkelijker

Alternatieven (bijvoorbeeld geothermische warmtepompen) zijn vaak aanzienlijk duurder en daardoor voor veel mensen niet erg interessant.