Uw investering in verduurzaming Financieren

Het verduurzamen van uw woning vraagt om een investering. Deze investering betaalt zich meestal dubbel en dwars terug. Door uw woning te verduurzamen verbetert u uw huis namelijk op verschillende manieren verbetert: uw wooncomfort stijgt, uw energiekosten dalen en uw woning wordt meer waard. Er valt dus veel te winnen, maar hiervoor zult u wel eerst moeten investeren. Hierom is het handig om het financiële plaatje goed in beeld te hebben. Ontdek hoe Susteen u hierbij kan helpen.

Beschikbare subsidies en regelingen inventariseren

Subsidies en Regelingen woningverduurzaming

Investeren in energiebesparing is vaak financieel aantrekkelijk, maar u wilt natuurlijk ook dat de investering betaalbaar blijft. Een belangrijke factor is de beschikbaarheid van subsidies en gunstige regelingen. De overheid biedt verschillende voordelen, maar het kan ingewikkeld zijn om goed in kaart te brengen wat er allemaal precies mogelijk is. Wij zorgen dat alle bij ons bekende subsidiemogelijkheden en relingen die op u van toepassing (kunnen) zijn standaard meegenomen worden in uw energieadvies. Ook nemen wij u waar mogelijk werk uit handen bij de uiteindelijke aanvraag van subsidies.

Financieringsmogelijkheden

Susteen duurzaam financieren icon

U kunt de verduurzaming van uw woning op verschillende manieren bekostigen. Veel van de financieringsopties voor  investeringen in een duurzame woning zijn stukken voordeliger dan ‘’regulier lenen’’. Wij hebben de meest gangbare opties alvast voor u op een rijtje gezet.

Kosten en baten inschatten

Bij woningverduurzaming gaat de kost voor de baat uit. Maar wat kost verduurzamen nou eigenlijk, en wat gaat het opleveren? Dit is een vraag die van zeer veel factoren afhankelijk is. Via ons energieadvies krijgt u een specifieke en gedetailleerde berekening van de geschatte terugverdientijd van uw investering. Ook krijgt u zo een duidelijk beeld van de te verwachten winst op de langere termijn.