Uw woningverbetering financieren

De investering die bij het verduurzamen van uw woning komt kijken valt op meerdere manieren te financieren. In uw energieadvies kunt u indien gewenst uitgebreide informatie ontvangen over de verschillende beschikbare financieringsvormen. Op deze pagina sommen wij de meest gangbare opties alvast kort voor u op.

De drie meest gangbare financieringsmogelijkheden zijn:

  1. De inleg van eigen geld.
  2. Het aangaan van een (gemeentelijke of provinciale) duurzaamheidslening.
  3. Verduurzaming financieren als onderdeel van uw nieuwe of bestaande hypotheek.

Eigen geld

Indien u over voldoende middelen beschikt is dit natuurlijk de makkelijkste en snelste manier om verduurzaming te financieren. Er zijn echter gevallen waar dit niet per definitie de meest geschikte of zelfs voordelige optie is. Ook kan extra (bij)lenen om extra te kunnen investeren in duurzaamheid soms interessant zijn.

Een duurzaamheidslening

Veel gemeenten en provincies stellen een duurzaamheidslening beschikbaar aan hun inwoners. Deze lening is bedoeld om investeren in energiebesparing voor u als particulier woningbezitter nóg aantrekkelijker te maken. Deze lening heeft een looptijd van tien of vijftien jaar. In deze periode betaalt u de lening in zijn geheel terug. De rente die hierover betaald moet worden is in vergelijking met andere financieringen erg laag. De afsluitkosten zijn nihil en de rente is fiscaal aftrekbaar.

Geen leningen beschikbaar voor uw woonplaats? Naast de gemeentelijke en provinciale leningen is er ook nog de energiebespaarlening van het nationaal energiebespaarfonds.

Als onderdeel van uw nieuwe of bestaande hypotheek

Het kan soms interessant zijn om de kosten voor energiebesparende maatregelen met een hypotheek (mee) te financieren. Dit komt vooral door de huidige lage hypotheektarieven, de gewijzigde acceptatiecriteria voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en fiscaal voordelige aflosvormen. Veel hypotheekverstrekkers bieden hier mogelijkheden toe. Tevens zijn er in het geval van een nationale hypotheekgarantie mogelijkheden om uw maximale hypotheeksom (doorgaans 101% van de woningwaarde) voor woningverduurzaming op te hogen tot maximaal 106% woningwaarde.

Het afsluiten van een nieuwe hypotheek voor alleen de investering in woningverduurzaming is doorgaans niet aan te raden gezien de relatief hoge afsluitkosten ten opzichte van een lage hoofdsom.

Financieel Advies

Om te ontdekken welke financieringsvorm het beste bij uw situatie past kunt u een financieel adviseur in de hand nemen. Deze kan u vertellen wat uw mogelijkheden zijn en hoe uw investering het best rendeert. Susteen kan u indien gewenst met een onafhankelijk financieel adviseur in contact brengen.

Hoe kan woningverduurzaming mijn hyptheekrente beïnvloeden?

Veel banken werken met een zogenaamde tariefdifferentiatie: de hoogte van uw hypotheek ten aanzien van de waarde van uw woning weegt mee in uw hypotheekrente. Zo kan een waardestijging van uw woning behaald door woningverduurzaming een positief effect hebben op de hoogte van uw rente. Ook zijn er banken die voor woningen met een beter label een lagere rente vragen.

Susteen en Triodos Bank

Indien u uw hypotheek bij Triodos Bank afsluit, of al heeft afgesloten, is woningverduurzaming vaak extra aantrekkelijk. Een verbetering van uw energielabel is bij deze bank namelijk direct gelinkt aan een verlaging van uw hypotheekrente.

Triodos Bank is een samenwerking met Susteen aangegaan om haar klanten te begeleiden naar een beter energielabel en lagere woonlasten. Klik hier om meer te lezen over de voordelen die dit voor u oplevert.