United Nations Sustainable Development Goals

Susteen steunt het initiatief Duurzaam Regeerakkoord

Susteen steunt samen met ruim 400 andere bedrijven en organisaties in Nederland het initiatief ”Duurzaam Regeerakkoord”. Dit initiatief van de Groene Zaak, Parthos en BBK is een gezamenlijke oproep aan alle bij de huidige kabinetsformatie betrokken onderhandelaars. Als coalitie van bedrijven en maatschappelijke organisaties vragen wij zo om een regeerakkoord waarin de Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal worden gesteld.

 

In 2015 heeft Nederland zich gecommitteerd aan de 17 SDG’s van de Verenigde Naties. Het idee is dat deze 17 SDG’s wereldwijd worden opgepakt en aangepakt voor 2030. Veel doelen betreffen het milieu en duurzaamheid. Zo moeten bijvoorbeeld moderne energiebronnen voor iedereen beschikbaar, betaalbaar, en duurzaam worden (punt 7), moeten steden veiliger en duurzamer worden (punt 11), moeten grondstoffen duurzamer worden aangewend en gerecycled (punt 12), en moet klimaatverandering grootschalig worden aangekaart als onderwerp in onder meer onderwijs, politiek en beleidsvorming (punt 13).

Om de SDG’s te behalen is het belangrijk dat burgers, bedrijven en politiek zich wereldwijd gezamenlijk inzetten. Het Duurzaam Regeerakkoord laat zien dat veel bedrijven klaar zijn voor deze stap, en de oproep voor het installeren van een nationale energiecommissie toont dat ook de Nederlandse bevolking met de SDG’s aan de slag wil gaan. Hopelijk sluit het komende regeerakkoord aan bij deze breedgedragen en -geuite boodschap.

 

Susteen steunt het duurzame regeerakkoord. Zien welke bedrijven en organisaties er verder meedoen?

Bekijk hier alle ondertekenaars >

Duurzaam Regeerakkoord