Woningvoorraad Nederland

Wij gaan voor ”Woon” 5000 woningen inspecteren in 2018!

Een hele eer: Susteen gaat in 2018 samen met Buildinglabel belangrijk onderzoek doen naar de energetische kwaliteit van Nederlandse woningen. We gaan in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken namelijk ruim 5000(!) woningen inspecteren en voor al deze woningen de energie-index berekenen.

 

De woninginspecties zijn onderdeel van het Woon Onderzoek Nederland 2018 (Woon). Dit is een grootschalig onderzoek naar de staat van de Nederlandse woningvoorraad. Woon wordt periodiek uitgevoerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 

Wij gaan woningen inspecteren voor de module Energie. Dit is een belangrijk onderdeel van Woon waarmee wordt onderzocht hoe goed Nederlandse woningen op energetisch vlak presteren. Doordat Woon een terugkerend onderzoek is biedt de module Energie ook inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad.

 

De resultaten van Woon worden onder andere gebruikt om beleid op het gebied van wonen en huisvesting te bepalen. Wij zijn er bij Susteen dan ook trots op dat we samen met Buildinglabel deze belangrijke bijdrage aan Woon Onderzoek Nederland 2018 mogen gaan leveren.

 

Voor Woon gaan we 5000 woningen inspecteren die speciaal in het teken van dit onderzoek zijn geselecteerd en benaderd. Onze normale energieadviezen staan hier los van. Wilt u zelf graag weten hoe het er met uw woning voor staat,en wat u misschien kunt doen om uw woning verder te verbeteren?

Dat kan met ons reguliere energieadvies: het Woningverbeterplan >

 

Verder lezen over het onderzoek dat wij in het teken van WoON gaan uitvoeren?

Ga hiervoor naar de website van het CBS >